Emekli Maaşları Bu Ay Ciddi Tehlike Altında!

Emekliler Dikkat ! Aylıklarınız Risk Altında Bulunabilir Sosyal Güvenlik Kurumu tablolarında gerçekleşmiş olan en sert düşüş temmuz ayı itibariyle yaşandı. Kurumun emekli maaşlarını karşılama düzeyindeki düşüş, prim ertelemesi haricinde kalan temmuzda % 53 oldu. Bu noktada Sağlık kuruluşlarına hak edişlerini vermeyen AKP iktidarı, sosyal güvenlik noktasında bulunmakta olan açığını yedi ayda oldukça fazla katladı. Geçen senenin bütününde 39.9 milyar lira olarak açık veren kurumu, bu senenin yedi ayı iiçerisinde 50 milyar TL aştı. SGK’nin prim noktasında bulunan gelirleriyle emekli maaşları ve aynı zamanda sağlık giderlerini karşılama noktasında bulunmakta olan karşılığı da düştü. Geçen sene 100 kişiden 71’inin emekli maaşlarını karşılayabilen SGK, bu senenin ilk yedi ayında 100 kişiden 62 işinin emekli maaşını karşılayabilecek duruma gelmiş bulunuyor. 1 Nisan ile 30 Haziran 2020 iiçerisinde mücbir sebep ile birlikte olduğu kabul gören bazı sanayi, imalat ve aynı zamanda işletmelerin prim ödeme zamanlarının ötelenmesinin yukardaki tabloyu değiştireceği var sayılsa da primlerin emekli aylık ve sağlık ücretlerini karşılama oranındaki en sert düşüşün prim ertelenmesi haricinde kalan temmuz ayında % 53.7 oranı ile oluştuğu görüldü.

SAĞLIK PARALI MI OLACAK?Söz konusu ELDE BULUNAN rakamlara göre önümüzdeki zamanlarda sosyal sigorta sisteminin yeniden dizayn edilmesi ile emekli aylık ve aynı zalmanda ödeneklerinin, kıdem tazminatının yeniden şekillendirilmesi çok büyük bir olasılıkla gündeme gelecek. Başta kamu olmak üzere pek çok sağlık firmasının borcunu ödeyememesi ve aynı zamanda iflas etmesi, kamunun sunulmakta olan sağlık hizmetlerinin kapsamında oldukça ciddi seviyede bir daralmaya yol açmış olacak. Zira açığı kapamak isteyecek SGK, gelirleri artırmak noktasında parasız verilen sağlık vazifesinin sayısını ve aynı zamanda kapsamını azaltacak, sağlıktaki alınmakta olan katkı payını artıracak.

Dr. Güray Kılıç ve aynı zamanda Dr. Ergün Demir’in SGK üzerinden verilen hazırladıkları ortak yazıda SGK verilerinin Bakan Albayrak’ın izah ettiği hususun tam tersini göstermekte olduğunun altı çizilerek şu ifadeleri kullandı: Gerçek şöyledir: Yoksulluk, işsizlik ve aynı zamanda ekonomik belirsizlik büyük bir hızla artıyor. Kriz ve aynı zamanda dövizdeki artışın neticesi olarak yüzlerce işyeri, fabrika iflas ediyor ve binlerce işçi bulunmakta olan işten çıkarılıyor. Bu noktada prim ödeyemeyenlerin giderek artış göstermesi ve prim alacaklarının alınamaması de SGK gelir gider dengesi negatif etkilenmektedir.


Reklamlar
loading...